Välkommen till Lofta Mark & Anläggning

Aktiebolaget Lofta Mark & Anläggning drivs av mig Magnus Norberg. 

Till min hjälp har jag Rasmus Åström som är anställd samt inhyrda egenföretagare. Med passionen för arbetet och ett öga för kvalitet som gemensamma nämnare håller vi arbetsmoralen högt.
Kundens behov och önskningar är centrala inom verksamheten.

Vi utför alla slags gräventreprenader, buskröjning och transporter.

 • Avloppsprojekt, både stora gemensamshetsanläggningar till mindre enskilda avlopp. 
 • Buskröjning och kantslåtter av vägar och betesmarker
 • Grustransport
 • Maskintransport
 • Dikesrensning och dränering åkermark
 • Husgrunder och husdränering
 • Vägunderhåll
 • Trädgårdsanläggningar inkl. stenläggning
 • Rivningsarbeten
 • Snöröjning
 • Grus och VA material försäljning
 • Skogsvägar, skogsdikning
 • Försäljning av KRAV odlat ensilage i rundbal och hö i småbal, transport kan ordnas
 • Trädfällning med bortkörning
 • Uthyrning av arbetskraft

För frågor om våra tjänster eller andra funderingar är ni välkomna att höra av er till oss via telefon eller e-post.

 • Magnus, 073-683 97 62   
 • Rasmus, 070-627 41 11

Med verksamheten baserad i Västerviks kommun har vi en kundkrets bestående av byggföretag, skogsägare, lantbrukare, samfälligheter, kommuner och privatpersoner, stor uppdragsgivare är bl.a Svevia.

Jag och min fru Emma driver dessutom Rummelsrums Gård där vi har växtodling med framförallt inriktning på vall. Det blir foder för våra djur och till försäljning av KRAV cerifierat ensilage och hö. På gården finns också får, köttdjur och hästar som håller betesmarkerna öppna. Gården är ekologisk och vi är anslutna till KRAV.

-