Projekt

Här kan ni läsa om projekt som vi har genomfört och få information om våra pågående arbeten. 

 

  • Idö by samfällighetsförening

Avslutat arbete i våras där 13 fastigheter på Idö i Västerviks skärgård blev påkopplade till ett gemensamt reningsverk.

  • Äppleudden/Sandebo, kommunalt VA projekt, 35 fastigheter

Ett nu avslutat projekt där 35 fastigheter blev påkopplade via 3 000 m sjöledning till kommunalt vatten och avlopp.

  • Svevia

Just nu pågår renovering av gamla stenräcken där vi höjer och rätar upp de gamla stenstolparna så att dom får en godkänd höjd bl.a.

  • Buskröjning

Nu när tjälen gott i backen och man kommer fram överallt passar vi på att röja betesmarker åt lantbrukare med buskröjaren och trädklipppen.

  • Gammaldags stengrund vinö

Ett projekt där vi tar till vara en gammal stensockel till en ladugård och pusslar ihop en grund där ett timmerhus senare ska byggas.

  • Snöröjning...

Håller extra koll på väderprognosen så här års, vi kör åt kommunen i Västervik och vägföreningar i Loftatrakten.